Skip to content

Beszámoló a Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium tehetséggondozó programjáról

A Hittel a tehetségért NTP-SZKOLL-B-M-16-0007 pályázat 2016. 07.01 – 2017.06.30 között valósult meg. A megítélt támogatási összeg 4 millió forint volt.

A program során célunk a különböző területeken tehetséges szakkollégista hallgatók többcélú fejlesztése volt. Az aktívabb egyetemi élet kialakításához kapcsolódó kompetenciák fontos részét képezték a tervezett programnak. Ezen belül a sikeres tanulmányokhoz és a közösségi élet fejlődéséhez szerettünk volna hozzájárulni. A fejlesztés másik fő iránya az egyéni képesség-és készségfejlesztés, amely elősegíti a hallgató személyiségének kibontakozását, a tehetségük megnyilvánulását.

A pályázat megvalósulását tekintve elmondható, hogy az egyetemi élethez kapcsolódó kompetenciáik bővültek az előadói készségek terén. Részt vettek protokoll-és viselkedéskultúra workshopon Görög Ibolyával, elsajátítottak hatékony prezentációs technikákat Kenyeres Attila segítségével, célzott beszédtechnikás módszereket is megismerhettek, és lehetőségük volt egyéni előadások tartására a tanultak alapján. Emellett a kooperatív csoportmunkában való jártasságuk is bővült a közösségépítő programok révén, mint például interaktív klubfoglalkozások, célzott csapatépítő tréningek, és sportrendezvények.

2017 februárjában szakkollégiumunk rendezte a KRSZH focikupát, számos alkalommal szerveztük társasjáték klubbot más egyetemistákkal. Melyek nagy sikert arattak. Fejlesztve kooperatív, szabálykövető képességeiket, logikus gondolkodásukat.

Ezen túl a személyiségfejlődésükhöz is nagyban hozzájárultak a már említett programok, kommunikációjuk nyíltabbá, kifejezőbbé és együttműködőbbé vált. Az empátia, az egymásnak nyújtott segítség és a tolerancia fejlődése tetten érhető náluk, amely a kollégiumi klíma pozitív alakulását eredményezte. Ugyanígy megnövekedett a személyes hatékonyságuk, ezáltal a tanulmányaikban és életcéljaik elérésben kitartóbbá váltak, tudatosabban hoznak döntéseket, és fokozott énhatékonyságot élnek meg eközben. Ezen tevékenységek sikeresen hozzájárultak az identitásfejlődési folyamatukhoz, különösen kulturális és etnikai vonatkozásban, ezzel támogatva a roma-magyar együttélés optimális alakulását a kollégiumon belül, és azon kívül. Ehhez nagy segítséget nyújtott a Karaván Família tagjaival való beszélgetés, vagy pszichológusunk identitás fejlesztő tréningje, akárcsak Csernus Imre tréningje.

Kiemelt figyelmet szenteltünk a határontúli kapcsolatoknak, két alkalommal is Románia magyar lakta településeire utaztunk, de hogy a kulturális és etnikai sokszínűséget fokozzuk Szarvason is kirándultunk, mely szlovákok által lakott település.

A honlapfejlesztés mellett megismerkedhettek egyszerűbb honlapok szerkesztésével is.

Honlapunkon, facebook oldalunkon (www.szentmiklosromaszakkoli.hu facebook: szmgrsz) igyekeztünk minden eseményt rögzíteni és megosztani.

Tárgyi eszköz beszerzésünk a sport eszközökre összpontosult. (szobakerékpár, kerékpár, hasizompad, lépcsőzőgép, ping-pong asztal) Emellett jelentős mértékben fejlődött könyvtárállományok vásárlással és adományozással.

Legfőbb partnerünk a Szent Lukács Görögkatolikus Szeretetszolgálat intézményeiben levő diákok és azon középiskolák és gimnáziumok melyek az Észak-Alföldi Régióban találhatóak. A programban vállalt tevékenységeket sikeresen megvalósítottuk.