Skip to content

Szakkollégistáink a tudomány világában

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán működő Államtudományi Kutatóműhely, és a Praetor Szakkollégium 2018. október 11-én immár 2. alkalommal rendezte meg nemzetközi szakmai konferenciáját középfokú tanulmányait folytató tanulóknak, alap és mesterképzésben résztvevő hallgatóknak, továbbá doktoranduszoknak és oktatóknak, akik jogi vagy ahhoz kapcsolódó témában végeznek tudományos kutatásokat illetve szívesen bemutatnák eddigi eredményeiket. A konferencia: A jog tudománya, a mindennapok joga I. címen került megrendezésre.

A lezajlást illetően a konferenciát Dr. Szikora Veronika dekán, egyetemi tanár, kutatásvezető köszöntője nyitotta meg, majd plenáris ülésekkel folytatódott. Az ülés során a magyarországi kutatók 30 perces előadásokat tartottak olyan témákról, mint „Egy konzervatív állam- és politikatudós: Ottlik László (1895-1945)” (Szabadfalvi József); „Kárpátalja a 20. században” (Dr. Váradi Natália); „A protokollos a kultúrák közötti közvetítő” (Dr. Vámos Lászlóné); „Gondolatok az EU-Törökország migrációs egyezmény margójára” (Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin).

A plenáris ülés előadásai azon túl, hogy bevezetést adtak a konferencia már említett központi témájába, mintegy felvezetésül is szolgáltak az ebédszünet után zajló, párhuzamos szekciókban történő vitatémáknak, előadásoknak. Minden szekciónak volt egy elnöke, aki felvezette és moderálta a beszélgetéseket, egy előadója, amelynek előadása egy további, célzottabb bevezetésül szolgált a szekcióban megvitatásra kerülő kérdésekbe.

Szakkollégistáink (alumnis diákunk) a Prof. Dr. Balázs István egyetemi tanár moderálása alatt zajló Interdiszciplináris posztdoktori, doktorandusz és hallgatói szekcióban mutathatták meg kutatási eredményeiket. Diákjaink különböző tudományterületekről érkeztek és érdekesebbnél érdekesebb témákat prezentáltak:

Szilágyi Gábor: „A civil drónokat értintő aktuális jogi kérdések”

Molnár Zoltán: „Szőlőbirtoklás a XVI. századi Magyarországon”

Maszlag Fanni: Keresztény roma szakkollégiumok hátránykompenzáló hatása

Orosz-Tóth Mihály: Az almafajták Ca és húskeménység kapcsolata

A konferencia záróbeszédében Dr. Szűcs Lászlóné Dr. Siska Katalin igen áttekintő szintézisben foglalta össze a konferencia tanulságait, helyezésekkel értékelte az elhangzott előadásokat (Szilágyi Gábor Különdíj, Maszlag Fanni 2. hely) és további sikereket kívánt az előadók kutatásához. Mindent összevetve, minden feltétel biztosítva volt ahhoz, hogy a résztvevők fontos tapasztalatokkal, használható tudással térjenek haza az Praetor Szakkollégium idei konferenciájáról.

Maszlag Fanni

szakkollégista