Skip to content

Alapelveink

A Szent Miklós Görögkatolikus Roma Szakkollégium működése az alábbi alapelveken nyugszik:

  1. A Szakkollégium keresztény közösség, tevékenységének tartalmi és formai kereteiben is illeszkedik az Egyház érték- és szokásrendszeréhez.
  2. A Szakkollégium értelmiségi közösség: saját szakterületükön jó vagy kiváló teljesítményre törekvő, leendő értelmiségieknek nyújt szolgáltatást.
  3. A Szakkollégium egy öntevékeny közösség: a célok, tevékenységek egy közösség tagjaként érhetők el. A Szakkollégiumban kiemelt érték az odafigyelés, egymás segítése, a közös tanulás. A közösség együttes működése és tagjainak egyéni aktivitása egyaránt fontos a siker érdekében.
  4. A Szakkollégiumnak küldetése van: tagjai a romák felemelkedéséért, a nem romák és romák harmonikus együttéléséért munkálkodnak.
  5. A Szakkollégium aktívan tesz a társadalmi felelősségvállalásért: arra törekszik, hogy tagjai ne csak elméletben, hanem a gyakorlatban is kipróbálják magukat segítő szerepben, ezzel gyakorolják az aktív felelősségvállalást.
  6. A Szakkollégium célja, hogy hallgatóit saját szakterületükön kimagasló teljesítményhez segítse, tehetséggondozó és szükség esetén hátránykompenzáló tevékenységet végezzen.
  7. A Szakkollégium nagy hangsúlyt fektet a tudományos eredmények ösztönzésére, célja a hallgatók tudományos életbe való bekapcsolódásának támogatása.

Hit, tehetség, feladatvállalás, közösség. Ezek azok az alapelvek, melyek mentén a Szakkollégium a tevékenységeit megtervezi és lebonyolítja.